Cookies voorbeeldArray ( )

Welkom gast! (geen cookie)
<?php

// Voorbeeld cookie aanmaken met een houdbaarheid van 30 dagen. 
// 1 dag is 86400.
$houdbaarheid=time()+60*60*24*30;
setcookie("user""Piet de Post"$houdbaarheid);

echo 
"<h1>Cookies voorbeeld</h1>";

// Print een cookie
echo $_COOKIE["user"];

echo 
"<br /><br />";
// Alle cookies bekijken
print_r($_COOKIE);


// cookie controle
if (isset($_COOKIE["user"]))
  echo 
"<br /><br />Welkom " $_COOKIE["user"] . "!<br />";
  
else
  echo 
"<br /><br />Welkom gast! (geen cookie)<br />";
  
  
show_source(__FILE__);
?>