<?php
/////////////SERVER-instellingen voorbeelden PDO connectie//////////////
/*
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "DATABASENAAM";

// connectiem maken met de PDO.
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
*/
// bronweergeven (weghalen)
show_source(__FILE__);

?>