anne
sjors <?
// Voorbeeld van een class...

// Naam van de class
class persoon {                        

        
// Eigenschap
    
public $naam "Piet";             
    
    
// Methode
    
public function geef_naam() {    
    
    
    
// $this is een methode om binnen de Class of extends van Classes te werken.
    // Terugkeerwaarde
    
return $this->naam;                
    
    }
    
    public function 
bepaal_naam($nieuwe_naam) {        // Methode
    
$this->naam $nieuwe_naam;                        // Terugkeerwaarde
    
}
}

$a = new persoon();                    // Een nieuw object maken
$a -> bepaal_naam('anne');                // De methode gebruiken
$b = new persoon();
$b -> bepaal_naam('sjors');

echo 
$a->geef_naam();
echo 
"<BR>";
echo 
$b->geef_naam();    

show_source(__FILE__);
?>