Functie aanroepen met knop<h3>Functie aanroepen met knop</h3>
<form action="" method="post">
    <input type="submit" name="actieknop" value="Roep functie 1 aan" /></br></br>
    <input type="submit" name="actieknop2" value="Roep functie 2 aan" />
</form>


<?php
    
// controleren of de functie is aangeroepen....
    
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" and isset($_POST['actieknop']))
    {
        
functie1();
    }
    
    
// controleren of functie 2 is aangeroepen....
    
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST" and isset($_POST['actieknop2']))
    {
        
functie2();
    }
    
    
// de functie
    
function functie1()
    {
        echo 
"<h1>Hallo functie 1 !!</h1>";          
    }
    
    
// de functie
    
function functie2()
    {
        echo 
"<h1>Hallo functie 2 !!</h1>";          
    }
    
    
// bron weergeven
show_source(__FILE__);

?>