Diverse array functies

1. Array_pop: haalt de laatste waarde weg uit een array: (rood, groen, blauw):

Array ( [0] => rood [1] => groen )

2. Array_shift: haalt de eerste waarde weg uit een array: (kiwi, banaan, appel, aardbei):

Array ( [0] => banaan [1] => appel [2] => aardbei )

3. Array_unique: haalt de dezelfde waarden weg van kiwi, banaan, kiwi, aardbei blijft over:

Array ( [0] => kiwi [1] => banaan [3] => aardbei )

4. Dubbele waarde uit (2,2,2,3,3,3,4,4,4,1,1,1) halen en met foreach de nieuwe array laten zien, zonder print_r

1
2
3
4

5. Het aantal items in de array (Volvo,BMW, Toyota, Volkswagen, Ferrari, Audi) tellen met count:

6

6. A t/m Z: (sort)

Audi
BMW
Ferrari
Toyota
Volkswagen
Volvo

7. Z t/m A: (rsort)

Volvo
Volkswagen
Toyota
Ferrari
BMW
Audi

8. Willekeurige volgorde met shuffle:

Groen, Rood, Geel, Blauw, Paars,Wit,Zwart,
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Diverse array functies</h1>
<?php
// Array_pop haalt de laatste waarde `weg uit een array.
$a=array("rood","groen","blauw");
array_pop($a);
echo 
"<h3>1. Array_pop: haalt de laatste waarde weg uit een array: (rood, groen, blauw): </h3>";
print_r($a);

// Array_shift haalt de eerste waarde weg uit een array.
$oogst = array("kiwi""banaan""appel""aardbei");
$fruit array_shift($oogst);
echo 
"<h3>2. Array_shift: haalt de eerste waarde weg uit een array: (<b>kiwi</b>, banaan, appel, aardbei): </h3>";
print_r($oogst);

// Dubbele waarde eruit halen....met array_unique
$fruit1 = array("kiwi""banaan""kiwi""aardbei");
$fruit2 array_unique($fruit1);
echo 
"<h3>3. Array_unique: haalt de dezelfde waarden weg van kiwi, banaan, kiwi, aardbei blijft over: </h3>";
print_r ($fruit2);

// Dubbele waarde eruit halen met foreach laten zien zonder print_r
echo "<h3>4. Dubbele waarde uit (2,2,2,3,3,3,4,4,4,1,1,1) halen en met foreach de nieuwe array laten zien, zonder print_r</h3>";
$eenarray = array(2,2,2,3,3,3,4,4,4,1,1,1);
    
sort($eenarray);
    
$eenarray2 array_unique($eenarray);
    
// laat de nieuwe array zien met foreach.
    
foreach ($eenarray2 as $key) {
        echo 
"$key<br/>";
    }  
    
// Count telt het aantal waarden...
$auto=array("Volvo","BMW","Toyota","Volkswagen","Ferrari","Audi");
echo 
"<h3>5. Het aantal items in de array (Volvo,BMW, Toyota, Volkswagen, Ferrari, Audi) tellen met count:</h3>";
echo 
count($auto);
echo 
"</br>";

// Sorteer van A t/m Z.
sort($auto);
echo 
"<h3>6. A t/m Z: (sort)</h3>";
// alles uit de array weergeven....
foreach($auto as $alleautos

    echo 
$alleautos.'<br />'

echo 
"<h3>7. Z t/m A: (rsort)</h3>";
// sorteer van Z t/m A.
rsort($auto);

// alles uit de array weergeven....
foreach($auto as $alleautos

    echo 
$alleautos.'<br />'

echo 
"<h3>8. Willekeurige volgorde met shuffle: </h3>";

// shuffle de array waarden (willekeurige volgorde)
$kleur = array("Rood","Groen","Blauw","Geel","Paars,Wit,Zwart");
shuffle($kleur);

foreach(
$kleur as $mijnarray

    echo 
$mijnarray.", "

echo 
"</br>";

// Leervragen
// Wat is een array?
// Waarvoor gebruik je een array?
// Hoe kun je de array waarden het beste weergeven?
// Wanneer wordt een array vaak gebruikt?

// bron weergeven
show_source(__FILE__);   
?>
</br>
<a href="list.php"/>Bekijk ook de list functie</a></br>
<a href="http://www.w3schools.com/php/php_arrays.asp"/>Meer informatie over arrays?</a>

</body>
</html>

Bekijk ook de list functie
Meer informatie over arrays?