Array waarden weergeven

Array uitgelezen met for-loop:

De 1e waarde
De 2e waarde
De 3e waarde

Array uitgelezen met for-each:

Kees
Hans
Ilse
Anne
Floor
Katja
Floor

<h1>Array waarden weergeven</h1>
<?php
// Array is een variabele waar je meerdere waarden kan opslaan.
// Een Superglobal is een speciale variabele van het type array.
// Voorbeelden zijn:  $_POST,$_GET, $_SERVER.

// 3 items in een 
$var[] = "De 1e waarde";
$var[] = "De 2e waarde";
$var[] = "De 3e waarde</br>";

echo 
"<h4>Array uitgelezen met for-loop:</h4>";
// for loop een array weer te geven.
for ($a=0$a<3$a++) {
    echo 
$var[$a]."<br>";
}

// PHP functie array.
$namen = array("Kees","Hans","Ilse","Anne","Floor","Katja");

echo 
"<h4>Array uitgelezen met for-each:</h4>";

// foreach functie om de array weer te geven.
foreach($namen as $sleutel){ 
    echo 
"$sleutel<br />"


// Laat het 5e item zien..
echo $namen[4];

echo 
"</br></br>";

// bronweergeven
show_source(__FILE__);
?>