HTML

HTML is een opmaaktaal waarbij de opmaak wordt aangegeven door tags. Een tag bestaat uit twee schuine haken, < en >, waartussen een code staat die voor HTML een speciale betekenis heeft Een voorbeeld is, wat het begin van een HTML-pagina aangeeft. De meeste tags bestaan uit een begin- en eindtag. Om een HTML-pagina af te sluiten, gebruiken we. De belangrijkste tags geven de basisstructuur van elke HTML-pagina weer: HTML, HEAD en BODY.
html

HTML5

html5 content model

html5 layout

Sofware is eating up the world!