Planning Development

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak development van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
E-mail: tcrhelden@gmail.com altijd naam + klas meesturen.
De laatste les van blok 1 is op vrijdag 9 november 2018.
De laatste les van blok 2 is op vrijdag 1 februari 2019.
De laatste les van blok 3 is op vrijdag 18 april 2019.
De laatste les van blok 4 is op vrijdag 5 juli 2019.
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)
Op de N-schijf is de locatiegids, studiewijzer, opleidingswijzer en factsheet te vinden.
Inloggen kan op:Tcrict.nl gebruikersnaam@itplaza of itplaza\gebruikersnaam

Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 1

Development


Werkomgeving: Linux OpenSuse

Linux opdracht 6

Opdracht 8 Lamp server

Zet in je Linux-omgeving een werkende webserver (Apache) op en een database-server (MySQL).Laat de stappen die genomen hebt zien met screenshots. Vermeld ook de bronnen die je hebt gebruikt. Er moet een PHP pagina kunnen draaien en een database met minimaal 1 tabel die door PHP uitgelezen wordt.

Kijk eens naar deze Raspberry Pi Lamp howto
Voor PHPmyadmin volg deze stappen.
Om te mogen schrijven in apache2.conf vergeet eerst sudo bash niet!

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.
Volg de Lynda.com tutorial Linux Open Suse

 • Maak een imagemap met 10 klikbare gebieden.(landkaart of moederbord)
 • Elke link moet de gebruiker een vraag stellen.
 • Schrijf een webpagina over het boxmodel
 • Leg in je eigen woorden de verschillende tags uit.
 • De volgende onderwerpen moeten er in voorkomen: marges, padding, randen, display, position, float, flow-root, text-overflow, fade-out (gradient), resize, clip-path, visibility
 • Download een font(lettertype) en gebruik @font-face
 • Maak de teksten responsive met max-width / min-width of em of rem
 • Bij het verkleinen van het venster of ander apparaat moet de tekst er anders uit zien.

TODO: Leerjaar 2

Development

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl
Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.
Dit account kun je ook voor Lynda.com gebruiken.
Na het inloggen selecteer je de opleiding Applicatieontwikkeling > Praktijkwijzer
Lees alles goed door.Hierna kun je aan de slag met de uitvoering van de opdrachten:

- Ontwikkeltraject (k1)
- Product (k2)
- Opleveren (k3)
- Applicatieontwikkelaar (profieldeel)

Maak de opdrachten en stuur het per werkproces naar tcrhelden@gmail.com met je naam en klas.

K1 Ontwikkeltraject:
Deadline 20-09-2018: Opdracht vaststellen
Deadline 4-10-2018: Projectplan
Deadline 18-10-2018: Ontwerp
Deadline 1-11-2018: Voorbereiden realisatie

K2 Product:
Deadline 15-11-2018: Realiseert product
Deadline 29-11-2018: Testen product

K3 Opleveren:
Deadline: 13-12-2018: Optimaliseren product
Deadline: 20-12-2018: Opleveren product
Deadline: 10-01-2019: Evalueren

Profieldeel: Applicatie
Deadline: 10-01-2019: Evalueren
Deadline: 24-01-2019: Onderhoudt applicatie
Deadline: 31-01-2019: Beheren gegevens

TODO: Leerjaar 3

Development

Project Toto laten zien bij de docent.
We gaan verder met het project Klusforce.

Keuzedeel Mobile Application Development

Koop het boek Apps maken met Andriod Studio (ISBN: 9789057523458)
Lees het boek en download Android Studio
Download en installeer de laatste versie van Oracle JDK
Installeer en update Android Studio. 
Maak een 1e test app en draai het met de simulator of op je eigen telefoon.
Stuur een screenshot naar tcrhelden@gmail.com met je naam.
Lees hoofdstuk 1 en 2 van het boek.
Lees elke week een hoofdstuk van het boek en stuur 10 toetsvragen (meerkeuze) naar tcrhelden@gmail.com
Maak de opdrachten uit het boek en stuur de antwoorden/screenshot van de uitvoering naar tcrhelden@gmail.com
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 3.
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 4.
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 5.
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 6.
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 7.
Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 8.

Geen knoppen/tekst slepen pas content_main.xml aan 

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Met dit acount kun je veel online videomateriaal bekijken ter ondersteuning van dit keuzedeel.
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

Documenten

Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
Formulier Jaarplanning BPV
BPV formulieren
Richtlijnen PVA
Voor deze eerste dag moet je klaar hebben:
De eerste, bijna definitieve, opzet van je plan van aanpak.
De deskundigheidsverklaring inleveren.
De nul-opdrachten van de BPV.
Gebruik hiervoor: het afsprakenformulier (met handtekeningen!!), opdrachtenformulier en de deskundigheidsverklaring. 
Lees hierbij de handleiding kandidaat en het beoordelingsformulier.
 
Je maakt, in samenspraak met de school en de bedrijfsexaminator afspraken om de PvB’s in de beroepspraktijk af te leggen.
Hiervoor ga je na in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf bruikbaar zijn voor de te examineren werkprocessen.
Per werkproces is een beoordelingsformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden.
Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat en zijn de prestatie-indicatoren verwerkt.
 
Op dinsdag 13 maart moet de definitieve versie van je plan van aanpak klaar zijn voor goedkeuring door de examencommissie.
 
		 
		 

Stappen PVB in de BPV

1. BPV: Alle 0-opdrachten maken 8 maart op de terugkomdag 1 ingeleverd.
2. Bijhouden (online)logboek BPV, urenformulier, tussen/eind beoordeling BPV.
3. PVB kerntaak 3 en kerntaak 4 in de BPV, de documenten zijn te vinden op de N-schijf. (TCRICT @itplaza)
4. Deskundigheidsverklaring invullen samen met je praktijkopleider.
5. Project samen met je praktijkopleider afspreken voor een periode van 4-6 weken, in maart/april/mei uitvoeren.
6. Deskundigheidsverklaring, Afsprakenformulier met handtekeningen + PVA inleveren terugkomdag 2: 14 maart 2018.
Afsprakenformulier Implementeren
Afsprakenformulier Onderhouden en Beheren
7. Als het PVA goedgekeurd is door de examencommissie kun je starten met de uitvoering van de PVB.
8. Op 17 april terugkomdag 3 voor feedback.
9. Apart logboek bijhouden voor de uitvoering van de PVB. Geef werkprocessen aan.(3.1 + 4.2 etc.)
10.Na de uitvoering van de PVB 2 nette verslagen maken van elke kerntaak.
11.Hoofdstuk met bewijs per werkproces, voorblad, inhoudsopgave, paginanummering etc.
12.Presentatie maken van elke kerntaak (samenvatting) handouts in elke map.
13.Verslagen inleveren postvak beoordelaar voor 26 mei of beter nog op de terugkomdag 4: 17 mei 2018.
14.Afspraak maken met de beoordelaar van school dat hij langskomt bij het bedrijf voor een eindgesprek.
15.6 juni laatste terugkomdag laatste zaken regelen BPV/ PVB.

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Portaal

Portaal TCR
Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
Helpdesk Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

ELMS Microsoft software

ELMS
itplaza/pcgberuikersnaam
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@student.tcrmbo.nl + portaal wachtwoord.

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
 • Je naam en gewenste datum
 • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
 • Maak ene account aan op www.certiport.com.
 • Vertel dat je van de locatie Stolwijkstraat bent, t.a.v. meneer van Helden

 • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
  Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
  Legitimatiebewijs meenemen!

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2015

       Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
       1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
       1.2 Maakt een plan van aanpak
       1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
       1.4 Maakt een technisch ontwerp
       1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

       Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
       2.1 Legt een gegevensverzameling aan
       2.2 Realiseert een applicatie
       2.3 Test de applicatie

       Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
       3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
       3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
       3.3 Implementeert een applicatie
       3.4 Evalueert een implementatie

       Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
       4.1 Onderhoudt applicaties
       4.2 Beheert de content
       4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
      

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2016

       B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
       B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
       B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
       B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
       B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

       B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
       B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
       B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

       B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
       B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
       B1-K3-W2: Levert het product op 
       B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

       Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
       P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
       P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
       P1-K1-W2: Beheert gegevens