Case Switch

Geen nummer gevonden. <html>
<body>
<h1>Case Switch</h1>
<?php
// Bij een switch statement kun je een hele reeks voorwaarden loslaten op een bepaalde variabele.
 
// standaard is er geen waarde dus eersted error uitschakelen..
error_reporting(0); 
 
// Haal waarde op phpcase.php?cijfer=1
$cijfer $_GET["cijfer"];
 
switch (
$cijfer
{
case 
1:
  echo 
"Nummer 1";
  break;
case 
2:
  echo 
"Nummer 2";
  break;
case 
3:
  echo 
"Nummer 3";
  break;
default:
  echo 
"Geen nummer gevonden.";
}

 
show_source(__FILE__); 
?> 
<form action="" method="get"> 
<input type="text" name="cijfer">
<input type="submit" value="verzenden">
</form> 
 </body>
</html>